Oficjalna Strona Klubu
pixel

Ulga sponsoringowa – nowa korzyść dla sponsorów wspierających nasz Klub

Nowe odliczenie w podatku dochodowym dla sponsorów, którzy zainwestują w rozwój i dofinansują nasz klub sportowy. Polski Ład oferuje szeroki katalog nowych preferencji podatkowych dla podatników podatku dochodowego, miedzy innymi – ulgę sponsoringową. Rozwiązanie proponowane od stycznia 2022, to dodatkowy argument aby zostać Sponsorem Klubu Sportowego Polonia Nysa. Ulga sponsoringowa jest przeznaczona wyłącznie dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym dotyczy ona zarówno podatników opodatkowujących działalność według ustawy PIT jak i  CIT.

Jak podaje nowo dodany przepis , podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy opodatkowania  (inaczej mówiąc od dochodu), kwotę stanowiącą  50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową w szczególności:

-stypendium sportowe,

-impreza sportowa niebędąca masową imprezą sportową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

-realizacja programów szkolenia sportowego,

– zakup sprzętu sportowego,

– pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

– pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

– sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Trzeba zaznaczyć , iż kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z jego  działalności gospodarczej. Ponosząc koszty na nasz Klub dany sponsor może je podwójnie wykorzystać podatkowo. Najpierw wyliczając w  podstawę opodatkowania  poprzez zaliczenie ich w całości do kosztów uzyskania przychodu, a następnie odliczając  połowę poniesionych kosztów od już wyliczonej podstawy opodatkowania. To sprawi, że łącznie w podstawie do opodatkowania  przedsiębiorca rozliczy 150 %  poniesionych kosztów. Odliczenie w ramach ulgi sponsoringowej jest niejako ponownym odliczeniem tego samego wydatku, dokonywane jest to jednak w momencie składania rocznej deklaracji ponieważ  ulga sponsoringowa jest odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym składanym przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zysk, jaki daje ulga, najłatwiej dostrzec na konkretnym przykładzie.

Przedsiębiorca osiąga dochód 1 mln zł.  Płaci podatek dochodowy w skali 19 % czyli (1 mln *19% )  podatek należny wyniesie 190 tys. zł. Zainwestuje w działalność klubu sportowego 200 tys zł. tym samym  obniża dochód do poziomu 800 tys zł. (800 tys *19 %) – podatek należny wyniesie 152 tys zł. Dodatkowo w ramach przepisów o zastosowaniu ulgi sponsoringowej korzysta z odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowe 50% poniesionych kosztów (w tym przypadku 100 tys. zł.)  wydatkowanych na klub w trakcie roku podatkowego, które pozwolą mu obniżyć podatek do poziomu  133 tyś zł.

Łącznie przedsiębiorca obniża swój podatek o 57 tyś  zł