Oficjalna Strona Klubu
pixel

Walne Zebranie Członków Klubu za nami

W dniu dzisiejszym w budynku klubowym odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Porządek obrad w/w Walnego obejmował podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Klubie, Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Statucie Klubu.

 

W skład Zarządu Klubu zostali powołani Marek Byrski oraz Józef Więcek. Zastąpili oni kolejno Łukasza Konopkę oraz Jacka Jaczenię, którzy złożyli rezygnację z zajmowanych dotychczas funkcji. Aktualny skład Zarządu KS Polonia Nysa przedstawia się następująco:

Łukasz Gadzina – Prezes Zarządu

Marek Byrski – Vice-Prezes Zarządu

Kazimierz Obartuch – Członek Zarządu

Józef Więcek – Członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani Jerzy Olma oraz Grzegorz Mozol.

 

Walne podjęło również uchwałę w sprawie zmian w Statucie Klubu. Zostały one wprowadzone w celu dostosowania obecnie obowiązującego Statutu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również w celu uszczegółowienia kompetencji poszczególnych organów Klubu Sportowego oraz zasad członkostwa w Klubie. Co istotne, treść wskazanych zmian w Statucie była również przedmiotem długotrwałych negocjacji z Urzędem Miejskim w Nysie, albowiem tylko dzięki prawidłowo, tj. zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, sporządzonej treści Statutu Klub Sportowy ,,POLONIA” Nysa będzie mógł się ubiegać do jednostek samorządu terytorialnego o finansowanie jego dalszej działalności.