Oficjalna Strona Klubu
pixel

Zarząd Klubu z poparciem Walnego

We wtorek 22 czerwca w siedzibie naszego klubu odbyło się walne zebranie członków Klubu Sportowego Polonia Nysa. Podczas spotkania władze klubu podsumowały bieżącą sytuację Klubu oraz przedstawiły sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

Spotkanie otworzył Prezes Polonii Łukasz Gadzina, który przywitał wszystkich obecnych na spotkaniu członków klubu a następnie przeszedł do procedowania wszystkich zaplanowanych punktów zebrania. Najważniejszymi z nich było sprawozdanie finansowe klubu za rok 2020 oraz sprawozdanie z bieżącej działalności klubu. Po ich omówieniu Zarząd przedstawił plan rozwoju Klubu na najbliższe lata.

 

Na zakończenie spotkania zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Zarząd Klubu oddał się do dyspozycji Walnego Zebrania. Walne, czyli najwyższa władza w Klubie opowiedziała się za dalszą pracą Zarządu, udzielając mu 100-procentowego poparcia.