Oficjalna Strona Klubu
pixel
Zasady wydawania akredytacji prasowych:

 

  1. Akredytacje prasowe na mecze piłkarskie w sezonie 2021/22 będą wydawane mediom tylko na podstawie wypełnionych i przesłanych drogą mailową (biuro@kspolonianysa.pl) wniosków akredytacyjnych
  2. Akredytacje prasowe przyznawane są bezpłatnie
  3. Rodzaje akredytacji:

Akredytacje stałe – przyznawane na wszystkie mecze sezonu na podstawie wniosku złożonego do 31 sierpnia 2021 r. Tylko w wyjątkowych sytuacjach klub może wydać akredytację po upływie tego terminu. Wypełniony, własnoręcznie podpisany i zeskanowany wniosek należy przesłać na adres biuro@kspolonianysa.pl

 

Akredytacje jednorazowe – przyznawane na poszczególne mecze KS Polonii Nysa w roli gospodarza. Wnioski na mecze prosimy wysyłać do piątku poprzedzającego mecz do godziny 12

 

Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby akredytacji w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 

Odbiór akredytacji zarówno stałych jak i jednorazowych będzie możliwy w biurze klubu.

 

Zasady funkcjonowania mediów w dniu meczu:

 

  1. Spotkania KS Polonia Nysa w roli gospodarza rozgrywane są na Stadionie Sportowym w Nysie przy ulicy Sudeckiej 23
  2. Przedstawiciele mediów mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie z widoczną akredytacją prasową i dokumentem tożsamości
  3. Wejście przedstawicieli mediów możliwy jest przez bramę wejściową do klubu.
  4. Fotoreporterzy zobowiązani są przed wejściem na płytę stadionu pobrać i nałożyć na siebie kamizelkę „Foto”. Poruszanie się w obrębie boiska bez akredytacji i kamizelki jest zabronione. Fotoreporterzy mogą przebywać wyłącznie w strefach oznaczonych za bramkami. Przemieszczanie się  w obrębie płyty boiska dziennikarzy typu FOTO oraz TV możliwe jest wyłącznie w trakcie przerwy w grze, w wyznaczonych do tego strefach. Po zakończeniu spotkania obowiązkowo prosimy o zwrot kamizelek
  5. Dziennikarze typu prasa mogą zajmować miejsca na trybunie krytej w wyznaczonych miejscach.
  6. Dziennikarze uczestniczący w meczach KS Polonia Nysa zobowiązani są do przestrzegania klubowych regulaminów oraz w/w zasad