O AKADEMII

GŁÓWNYM CELEM I ZADANIEM DZIAŁANIA AKADEMII JEST:

umożliwienie dzieciom i młodzieży uprawianie piłki nożnej

stałe podnoszenie poziomu sportowego poprzez stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i sportowych

promocja Miasta, Gminy, Powiatu i Województwa na terenie kraju oraz poza jego granicami, także promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą podczas rozgrywania zawodów sportowych i innych spotkań z młodzieżą

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu

prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży