Składki członkowskie

Co to jest składka członkowska?

Składka członkowska nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Klub (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Akademii, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), a świadomym wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności KS Polonii Nysa i reprezentowania jej barw.

Wysokość składki i ważne informacje

♦   Składka członkowska przy 1 dziecku w Akademii – 200 zł/os.

♦   Składka członkowska przy 2 dzieci (rodzeństwo) w Akademii – 150 zł/os.

♦   Na indywidualny wniosek rodzica, Zarząd Klubu rozpatruje obniżenie lub całkowite zwolnienie ze składek.

♦   Składki opłacane są przez Rodziców / Opiekunów poprzez dedykowaną aplikację SPORTBM.

Ważne informacje:

♦   Składka członkowska jest opłatą miesięczną za członkostwo w klubie.   

♦   Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.

♦   Wysokość składki za dany miesiąc nie jest uzależniona od liczby zajęć sportowych, jakie Klub zorganizował w danym miesiącu.

♦   W przypadku całkowitej rezygnacji z członkostwa w Akademii, składka uiszczana jest za ilość odbytych zajęć w danym miesiącu.

♦   O wysokości opłat za turnieje, półkolonie, obozy i zajęcia dodatkowe Klub będzie informować na bieżąco, przed danym wydarzeniem.